گردگیر بلندگویی کابل کلاچ

ضربه گیر کابل کلاچ

راهنما یا بیضی کابل کلاچ

گردگیر نخودی

گردگیر نخودی کابل گاز

ست کلاچ

لاستیک های کابل خودرو

قرقره تنظیم

قرقره تنظیم کابل گاز

قرقره بزرگ یا بلند یا H

قرقره H

واشر آبندی

واشر آبندی کابل گاز

نیم کروی یا سَر سُربی

سر سربی

گردگیر نخودی

گردگیر نخودی کابل گاز

ست کابل گاز

قطعات لاستیکی کابل گاز

گردگیر بلندگویی ترمز دستی

گردگیر دوچین ترمزدستی

مخروطی تیبا یا گردگیر محافظ

گردگیر محافظ

رها کننده درب موتور

گردگیر درب صندوق و باک

گردگیر شیشه بالابر

چیندار بزرگ

چاپوقی گاز

ضربه گیر سوراخ گشاد

سوراخ گشاد

ضربه گیر سوراخ تنگ

قرقره H تیبا

قرقره بلند تیبا